Risicomanagement en assurantieadvies

De aanpak vanuit risicomanagement kunnen we het beste uitleggen middels onderstaande tekening.

Hoe zijn de zaken rondom het eventueel wegvallen van jouw inkomen geregeld? Ondernemers dragen dit risico zelf. Bij ziekte of een ongeval kan het inkomen van de ondernemer geheel of gedeeltelijk wegvallen.
Vaak een groot risico dat nog steeds door te veel ondernemers wordt onderschat.

Ben je in loondienst werkzaam? Laat je dan eens informeren/adviseren over het risico van ziek worden. Wat gebeurt er met jouw inkomen? Wat zijn jouw rechten en hoe heeft jouw werkgever e.e.a. geregeld. Wordt de betreffende CAO bijvoorbeeld wel nageleefd?

En dan, dan bereik je de AOW – gerechtigde leeftijd. Heb je recht op een opgebouwd pensioen?

Het kan zijn dat jouw werkgever een pensioenregeling heeft getroffen, zeker als er een CAO van toepassing is. Niet alle werkgevers verzorgen deze (secundaire) arbeidsvoorwaarden. Ondernemers moeten in de meeste gevallen zelf een oudedagsvoorziening treffen, maar hoe pak je dat aan?

Wij adviseren hoe jij jouw inkomen zowel nu als later kan beschermen.

Inkomen nu & inkomen later

Hiermee wordt duidelijk dat we eerst een analyse van de risico’s van de onderneming / ondernemer maken. vervolgens adviseren wij de ondernemer hoe om te gaan met deze risico’s. Uiteraard is het altijd mogelijk bepaalde risico’s te verzekeren, maar verzekeren is zeker niet altijd de beste oplossing!

Aangezien verzekeren vaak een efficiënte manier is van het afdekken van bepaalde risico’s adviseren wij ook richting de beste verzekeringsoplossing. Omdat wij vrijwel al ons advies op fee-basis doen en daardoor geen beloning meer van de verzekeraars ontvangen zijn wij 100% onafhankelijk.

Wij kunnen op deze manier volledig transparant en eerlijk adviseren en de klant geniet van lagere premies omdat onze verdiensten niet meer uit de door hem / haar betaalde premie hoeven te komen.

Personeelsvoorzieningen

Jouw bedrijf groeit en je komt op het punt om personeel aan te nemen. Of je hebt al jaren lang personeel in dienst maar je hebt je nooit verdiept in de risico’s die het hebben van personeel met zich meebrengt.

Wij adviseren werkgevers over de wettelijke verplichtingen die er zijn op het moment dat personeel ziek thuis komt te zitten. Waar moet je allemaal aan denken, loondoorbetaling, WGA, Ziektewet? De wet – en regelgeving rondom ziek personeel is vrij complex en wij maken deze complexe materie graag helder en duidelijk voor werkgevers.

Denk bij deze risico’s ook aan arbodienstcontracten en de wettelijk verplichte RI&E (risico-inventarisatie – en evaluatie)

De financiële gevolgen van ziek personeel kunnen enorm groot zijn, daarom kan het aan te raden zijn om dit risico te verzekeren. Wij adviseren vanuit de risico’s en eventueel financiële gevolgen richting een passende verzekeringsoplossing.

Expertise

Ook ondernemers wie geen klant van ons kantoor zijn kunnen bij ons terecht voor advies. Denk daarbij aan hulp bij ingewikkelde schadedossiers, terughalen van de te veel betaalde premies, advies aangaande de WGA en Ziektewet en nog veel meer andere zaken.

Wij gaan op de stoel van de ondernemer zitten en de klant huurt ons als extern adviseur in. Ook een second opinion van de huidige verzekeringsportefeuille behoort tot de mogelijkheden. Op de pagina van onze nieuwsberichten delen wij geregeld praktijkvoorbeelden.