Risicomanagement

De aanpak binnen risicomanagement kunnen we het beste uitleggen middels onderstaande tekening.

Hiermee wordt duidelijk dat we eerst een analyse van de risico’s van de onderneming / ondernemer maken. vervolgens adviseren wij de ondernemer hoe om te gaan met deze risico’s. Uiteraard is het altijd mogelijk bepaalde risico’s te verzekeren, maar verzekeren is zeker niet altijd de beste oplossing!

Financieel advies

Wij adviseren de ondernemer over risico’s rondom arbeidsongeschiktheid en zijn of haar ouderdag. Ook komen dan het risico van overlijden ter sprake.
Vanuit een totaal advies krijgt de ondernemer zicht op de risico’s en kan hij of zij de benodigde maatregelen treffen.

Assurantieadvies

Aangezien verzekeren een goede manier is van het afdekken van bepaalde risico’s adviseren wij ook richting de beste verzekeringsoplossing. Omdat wij vrijwel al ons advies op fee-basis doen en daardoor geen beloning meer van de verzekeraars ontvangen zijn wij 100% onafhankelijk.
Wij kunnen op deze manier volledig transparant en eerlijk adviseren en de klant geniet van lagere premies omdat onze verdiensten niet meer uit de door hem / haar betaalde premie hoeft te komen.

Expertise

Ook ondernemers wie geen klant van ons kantoor zijn kunnen bij ons terecht voor advies. Denk daarbij aan hulp bij ingewikkelde schadedossiers, terughalen van de te veel betaalde premies, advies aangaande de WGA en Ziektewet en nog veel meer andere zaken.
Wij gaan op de stoel van de ondernemer zitten en de klant huurt ons als extern adviseur in. Ook een second opinion van de huidige verzekeringsportefeuille behoort tot de mogelijkheden. Op de pagina van onze nieuwsberichten delen wij geregeld praktijkvoorbeelden.