Barbara heeft een missie, de financiële branche mooier maken.
Een branche waar een negatieve sluier overheen ligt, een branche die niet sexy bevonden wordt.

Door collega-adviseurs en anderen binnen de branche te motiveren en inspireren om anders tegen hun werkzaamheden en toekomst aan te kijken zet Barbara zich in om de buitenwereld te laten zien dat er heel veel goed werk wordt gedaan en dat er een belangrijke taak voor de adviseurs is weggelegd.

Waarom vergrijst deze enthousiaste branche zo hard? Hoe komt het dat de jeugd steeds minder voor het adviesvak kiest?
Groot deel van deze verantwoordelijkheid ligt bij de branche zelf. De branchegenoten kunnen het vak interessant maken voor de jeugd, de jeugd heeft tenslotte de toekomst en daardoor is er alleen een toekomst voor deze mooie branche als we de jeugd erbij betrekken.

Ander belangrijk speerpunt binnen de missie van Barbara is dat er meer vanuit de risico’s van de eindklant wordt geadviseerd. Polissen verkopen is definitief geschiedenis, niet meer van nu.

Welke risico’s loopt de eindklant en hoe kan hij/zij hier mee omgaan? Dat is de vraag, niet welke polis er gesloten moet worden.
Kortom, een vernieuwende aanpak met een duidelijke missie!