Nog te vaak kom ik bij bedrijven die jarenlang niet of nauwelijks kritisch naar de verzekeringen van hun bedrijf keken of hebben laten kijken.
Het kan absoluut lonen om de gesloten polissen periodiek onder de loep te nemen. Ieder jaar nieuwe verzekeringen afsluiten is zeker niet mijn advies, maar eens in de drie á vijf jaar eens bekijken of de oplossing die ooit gekozen is nog steeds de beste oplossing is kan zeker de moeite waard zijn.

Heb je als ondernemer gekozen om deze verzekeringen via een adviseur te sluiten? Jouw adviseur zou dit als standaard taak moeten hebben, helaas blijkt uit de praktijk dat niet alle kantoren deze werkzaamheden strak hebben ingeregeld, zo bleek onlangs bij een nieuwe klant van ons kantoor.
Tijdens het adviestraject bij een voor ons nieuwe klant stuitte ik op de verzuimverzekering van het bedrijf. Zij betaalde een forse premie terwijl zij mij vertelden dat er vrijwel geen gebruik van deze polis gemaakt werd.
Na bestudering van de polis bleek dat zij een polis hadden met een bonus/malus – systeem (wel bekend bij autoverzekeringen) en al twee jaar een forse toeslag op de premie betaalden. Dit zou betekenen dat er wel degelijk verzuim geweest moet zijn, anders zou er geen toeslag berekend kunnen worden door de betreffende verzekeraar.

Ik vroeg de verzuimcijfers bij de arbodienst op, zoals ik altijd doe tijdens een adviestraject. Wat bleek? De laatste drie jaar had dit bedrijf vrijwel geen verzuim gehad.
Nu moet je weten dat deze polis al jaren liep en daardoor maandelijks opzegbaar was. Dit betekent dat relatie deze polis ieder moment zou kunnen opzeggen indien er een beter alternatief zou zijn voor deze verzekeringsoplossing.
Op basis van de extreem lage verzuimcijfers was dit alternatief snel gevonden. Relatie kon op jaarbasis ruim € 20.000,= besparen!
Ik begrijp dat niet op iedere polis zoveel te besparen valt en in veel gevallen zullen de zaken goed geregeld zijn zoals ze geregeld zijn, maar zoals je ziet, het kan absoluut verstandig zijn om eens kritisch naar de polissen te kijken.
Ook als je een hele goede relatie hebt met jouw adviseur en zeker niet over overstappen naar een ander kantoor denkt, een second opinion kan nooit kwaad. Een frisse blik van een externe deskundige die de zaken net even anders bekijkt en aanpakt en met een advies komt waar jouw eigen adviseur vervolgens mee aan de slag kan.
Je hebt niets te verliezen, zie de mogelijkheden!