Maandarchieven: december 2011

december 2011

Dienstverleningsdocument

2015-09-01T19:39:07+00:00

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT NOUVEAU CONSULTANCY Nouveau Consultancy is gespecialiseerd in risicoanalyses en assurantieadvies voor zowel schade - als inkomensverzekeringen. Onze werkwijze gaat in de basis uit van het in kaart brengen van de daadwerkelijke risico’s en daarnaast kunnen wij u adviseren op het gebied van het af dekken van deze risico’s door middel van de betreffende verzekeringen. [...]

Dienstverleningsdocument2015-09-01T19:39:07+00:00

Leveringsvoorwaarden

2018-03-23T11:18:52+00:00

  ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NOUVEAU CONSULTANCY Artikel 1: Definities   1.1 Nouveau consultancy: Nouveau consultancy, gevestigd te Ridderkerk aan de Kastanjelaan 8b, 2982 CM, hierna te noemen: “Nouveau consultancy”. 1.2 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon aan wie Nouveau consultancy enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. 1.3 [...]

Leveringsvoorwaarden2018-03-23T11:18:52+00:00
Ga naar de bovenkant