DIENSTVERLENINGSDOCUMENT NOUVEAU CONSULTANCY
Nouveau Consultancy is gespecialiseerd in risicoanalyses en assurantieadvies voor zowel schade – als
inkomensverzekeringen. Onze werkwijze gaat in de basis uit van het in kaart brengen van de daadwerkelijke
risico’s en daarnaast kunnen wij u adviseren op het gebied van het af dekken van deze risico’s door middel van
de betreffende verzekeringen. Verzekeren hoeft niet altijd de meest ideale oplossing te zijn. Wij gaan naast u
zitten en beoordelen samen met u de voor meest passende oplossing.
Gedurende onze samenwerking zullen wij altijd aan het belang van u als onze klant blijven denken. Op een
zeer actieve manier zal Nouveau Consultancy naast u blijven staan !
Hierna vindt u kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening
en beloning alsmede waar u terecht kunt met klachten.
Wie zijn wij ?
Naam en adresgegevens
Nouveau Consultancy
Kastanjelaan 8b
2982 CM Ridderkerk
Bereikbaarheid
U kunt ons op de volgende manieren bereiken:
Telefoon : 0180-820-264
E-mail : info@nouveauconsultancy.nl
Internet : www.nouveauconsultancy.nl
In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via het hierboven genoemde telefoonnummer. Dit
nummer staat buiten kantooruren doorgeschakeld naar een mobiele telefoon.
Natuurlijk kunt u ons op kantoor bezoeken. Op werkdagen zijn de openingstijden van 8.30 uur tot 17.00 uur.
Tevens is het mogelijk om een afspraak met ons te maken buiten deze kantooruren.
Internet
Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips. Tevens is er op de
internetsite de mogelijkheid om in te loggen in uw eigen dossier middels het mijnnouveau-portaal.
Lidmaatschappen en registraties
Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd, de belangrijkste zijn :
– AFM ( Autoriteit Financiële Markten) : De AFM (www.afm.nl) houdt krachtens de wet financieel toezicht
op ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, beleggen, verzekeren en pensioenen. Ons kantoor
is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12040320.
– Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) : Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van
dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben, en wij komen er samen
niet uit, dan kunt u zich wensen tot het Kifid. Ons aansluitnummer bij Kifid is 300.014651.
– KvK (Kamer van Koophandel) : In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij
geregistreerd onder nummer 52886530.
Onze dienstverlening
Ons kantoor is ingeschreven bij de AMF. Op basis hiervan mogen wij adviseren en bemiddelen in financiële
producten en diensten van diverse aanbieders. Hierna leest u op welke gebieden wij u van dienst kunnen en
mogen zijn.
Schadeverzekeringen
Vrijwel iedereen heeft één of meer schadeverzekeringen. Dat kan gaan om de verzekering van uw inboedel
of van uw auto. Wellicht hebt u ook behoefte aan schadeverzekeringen die u beschermen tegen financiële
schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, diefstal of aansprakelijkheid. Wij hebben de bevoegdheid om
te bemiddelen op het gebied van schadeverzekeringen.
Levensverzekeringen alsmede hypothecair krediet
Ons kantoor is gespecialiseerd in schade – en inkomensverzekering en verleent daarom geen diensten met betrekking tot levensverzekeringen. Wel zijn wij samenwerkingsverbanden aangegeven met partijen wie gespecialiseerd zijn in levensverzekeringen, wij brengen u graag in contact met deze partijen.
Betalen en Sparen
Sparen kunt u op verschillende manieren doen. Door geld te storten op een spaarrekening. Maar ook via bedrijfsspaarregelingen of via deelname aan de levensloopregeling. Ook op dit terrein mogen wij onze relaties met raad en daad bijstaan. Zowel in de fase van advisering als bij de bemiddeling tussen u en de financiële instelling.
Consumptief Krediet
Ons kantoor verleent geen diensten met betrekking tot consumptieve kredieten. Desgewenst kunnen wij u wel in contact brengen met financiële instellingen welke gespecialiseerd zijn op dit gebied.
Beleggen
Ons kantoor verleent geen beleggingsdiensten. Desgewenst kunnen wij u in contact brengen met financiële instellingen die gespecialiseerd zijn in beleggingen.
Hoe komen wij tot een advies ?
Adviesvrij
Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om financiële producten bij één of meer financiële instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.
Ondernemersvrijheid
Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Deze vrijheid om u te kunnen adviseren wat wij in uw belang vinden, gaat hand in hand met onze vrijheid als ondernemer.
Keuze van aanbieders
De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Vaak hebben deze aanbieders tientallen verschillende financieel producten. Wij maken een selectie van o.a. de maatschappijen waar we zaken mee doen. Deze selectie maken wij op basis van een groot aantal factoren. Natuurlijk valt daar de hoogte van de premie onder. Maar ook de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring hoe de instelling zich opstelt als er beroep wordt gedaan op een uitkering. Op uw verzoek geven we u een overzicht van de maatschappijen waar we zaken mee doen.
Als wij u adviseren over een bepaalde financiële dienst, dan onderzoeken wij eerst of een product van één van de door ons geselecteerde aanbieders voldoet aan uw wensen.
Zijn wij van oordeel, bijvoorbeeld omdat u zeer specifieke wensen hebt, dat binnen deze selectie geen geschikte aanbieder aanwezig is, dan kunnen wij breder op de markt van financiële producten gaan zoeken. In dit geval melden wij u dit vooraf.
Hoe zit het met onze kosten
Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan salarissen, kosten van huisvesting, opleidingen en vergunningen. Deze kosten worden op verschillende wijzen vergoed.
Wij maken in principe gebruik van directe beloning. Dit betekend dat u ons betaald voor de diensten die wij voor u verrichten. Wij ontvangen dus geen (indirecte) beloning (provisie) van aanbieders waarbij u een product aanschaft. Dit zal leiden tot een lagere premie. Bovendien heeft onze beloning ook niet te maken met de hoogte van de premie van de verzekering die u moet betalen.
Mogelijk is onze nota belast met BTW. Wanneer de intentie van het advies gericht is op het tot stand komen van een verzekering, mogen wij een nota zonder BTW versturen. Wanneer dit niet het geval is (bijvoorbeeld een second opinion of ondersteuning bij een grote schade) zijn wij verplicht om BTW in rekening te brengen.