Werkgeversaansprakelijkheid, een onderbelicht risico!

2018-03-23T11:18:51+00:00

Hebt u personeel? Weet waar de risico’s voor u als werkgever liggen. Het in dienst nemen van werknemers brengt een behoorlijke verantwoordelijkheid met zich mee. Zo bent u te allen tijde verantwoordelijk voor het behoorlijk onderhouden van de werkplek en de materialen. U dient preventieve maatregelen te treffen om ongelukken te voorkomen. En mocht er [...]