Modernisering Ziektewet / Eigen risicodrager Ziektewet

2018-03-23T11:18:51+00:00

Vanaf 1 januari 2013 is de “Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters” ingetreden en zijn werkgevers individueel verantwoordelijk voor de Ziektewet en WGA flex instroom. Dit is de populatie van werknemers die ziek uit dienst zijn getreden en de Ziektewet en daarna de WGA zijn ingestroomd. Door de Wet BeZaVa
 worden werkgevers  financieel verantwoordelijk voor [...]