Vanaf 1 januari 2013 is de “Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters” ingetreden en zijn werkgevers individueel verantwoordelijk voor de Ziektewet en WGA flex instroom. Dit is de populatie van werknemers die ziek uit dienst zijn getreden en de Ziektewet en daarna de WGA zijn ingestroomd. Door de Wet BeZaVa
 worden werkgevers  financieel verantwoordelijk voor werknemers die ziek uit dienst gaan tijdens proeftijd, na afloop van een tijdelijk contract of ontslag. Dit kan 12 jaar financiële schade opleveren voor de werkgever. Dit kost een werkgever al snel € 250.000,-. Door nu te anticiperen, beperken werkgevers straks de schadelast en kosten. 

Vanaf 01-01-2014 betalen werkgevers 3 premies, t.w. :

  1. Gedifferentieerde WGA flex premie
  2. Gedifferentieerde Ziektewet premie
  3. Gedifferentieerde WGA vast premie ( tenzij u dit risico privaat heeft verzekerd )

Met de invoering van de Wet BeZaVa worden zowel de werkgever als de werknemer meer geprikkeld om langdurige arbeidsongeschiktheid bij werknemers met een tijdelijk dienstverband of vast dienstverband te voorkomen (dit gaat dus verder dan alleen een aanpassing in de Ziektewet ). De wetgever wil bereiken dat de instroom in de WGA vanuit de Ziektewet wordt verminderd. Het belangrijkste middel daarvoor is een individuele werkgeversprikkel. Vanaf 2014 betalen werkgevers voor de individuele schade (principe: “vervuiler betaalt”) middels premie differentiatie. Werkgevers hebben nu geen grip op de kosten van de gevolgen van instroom van werknemers in de Ziektewet of WGA, die (ziek) uit dienst zijn getreden. Het UWV is verantwoordelijk voor de re-integratie van (ex) werknemers met een ziektewetuitkering, maar schieten hierin te kort. Dit is onder meer af te leiden uit de stijging van de instroom van deze groep in de WGA. Deze instroom in de WGA flex bedraagt 55 % vanuit de groep van flex medewerkers ( medewerkers met een tijdelijk contract ). Kortgezegd komt het er op neer dat de kans op langdurige arbeidsongeschiktheid in het geval van een tijdelijk dienstverband vele malen groter is dan wanneer een medewerker een vast dienstverband heeft.

Het is verstandig nu eigenrisicodrager voor de ziektewet te worden en dit risico via ons kantoor te verzekeren bij VSZ Assuradeuren. Zij zijn gespecialiseerd in dit onderwerp en wij zijn als kantoor trots op deze mooie samenwerking.

Op deze manier kunnen wij u als werkgever een totaal advies geven aangaande de personeelsrisico’s en u daarvoor ook een goed alternatief bieden.

Door te kiezen voor de verzekeringsoplossing hoeft de werkgever niets zelf te doen, behalve de ziek-uit-dienst melding. VSZ Assuradeuren neemt al het werk uit handen. Van het berekenen van het dagloon en het verzorgen van de uitkering tot het casemanagement en bijvoorbeeld het inschakelen van de bedrijfsarts. Door deze specialisatie is VSZ als geen enkele andere partij in staat om de combinatie verzekeren-uitvoeren-uitbetalen tegen de beste condities aan te bieden.

VSZ biedt tot een loonsom van € 750.000,- een premie korting aan van 10% t.o.v. de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas ZW-lasten 2014.

Wat kunt u nu doen? Stuur uw beschikking aangaande de Whk aan ons toe. Deze heeft u de afgelopen tijd ontvangen van de belastingdienst.

Wij verzorgen op korte termijn een offerte en kunnen e.e.a. voor u bij de belastingdienst en verzekeraar in orde maken.

Let op!! We dienen voor 25 maart alle benodigde stukken in te dienen, om per 1 juli 2014 eigenrisico drager te worden.