Waarom eigenrisicodrager worden?

In 2010 heeft het UWV de premie gemiddeld verdubbeld. Dit komt doordat steeds meer mensen in de WGA belanden. Ook gaan vooral bedrijven zonder langdurig zieken weg bij het UWV. Hierdoor zal de premie bij het UWV waarschijnlijk blijven stijgen of u wordt op termijn verplicht dit privaat te verzekeren.

Eigenrisicodrager
Betekent dit dat u dan nog 10 jaar aan het UWV gebonden bent ? Nee! U kunt er namelijk voor kiezen “eigenrisicodrager” te worden. U betaalt dan aan het UWV geen gedifferentieerde premie meer en brengt de uitkerings – en
re-integratieverplichtingen onder bij een verzekeraar. U profiteert dan van belangrijke voordelen, onder andere:
– aantrekkelijke premie : de premie bij verzekeraars is veelal lager dan bij het UWV, zeker als u deze koppelt aan de reeds lopende ziekteverzuimverzekering
– drie jaar premiegarantie : zo weet u precies waar u aan toe bent. Anders dan bij het UWV wordt u bij een verzekeraar niet “beboet” met een hogere premie als er mensen arbeidsongeschikt raken en in de WGA belanden.
– ondersteuning bij reïntegratie van uw zieke werknemers

Voor wie ?

Vanwege de mogelijke veranderingen moet ieder bedrijf in ieder geval een afweging maken. Het risico dat het stelsel wordt afgeschaft is reëel. De meeste kamerfracties hebben zich hier al over uitgesproken.
Voor een groot aantal bedrijven is daarnaast ook direct financieel voordeel te behalen. Dit geldt met name voor grote bedrijven met langdurig zieken of WGA-schadelast en voor kleine bedrijven zonder WGA-schadelast en zonder langdurig zieken. Aan de hand van onderstaand beslisschema kunt u bekijken of het voor u interessant is om eigenrisicodrager te worden voor de WGA.

Hoe word ik eigenrisicodrager ?

Jaarlijks per 1 januari en 1 juli heeft u de mogelijkheid om eigenrisicodrager voor de WGA te worden. Om dit te worden zijn er een aantal stappen te ondernemen.

– onderzoeksfase : is het zinvol voor uw organisatie om eigenrisicodrager te worden?
– offertefase           : we gaan voor u de markt verkennen om de juiste verzekeraar te selecteren
– aanvraagfase      : er zijn een aantal instanties welke geïnformeerd moeten worden. Wij helpen u bij dit traject.

Kortom: maak een afspraak met ons zodat wij uw sitautie kunnen beoordelen. LET OP ! het is van belang om voor 1 april bij de belastigdienst aan te geven of u eigenrisicodrager wordt, dus aarzel niet en neem snel contact met ons kantoor op, zodat tijdig de beslissing genomen kan worden.