Onlangs heeft Allianz Schadeverzekeringen een onderzoek gedaan naar de belangrijkheid van diverse risico’s. Ondernemers, adviseurs en andere belanghebbenden uit het bedrijfsleven is gevraagd naar de belangrijkste risico’s binnen een onderneming. Welke risico’s zien de gevraagden als grootste gevaar? Welke risico’s brengen de continuïteit van een onderneming in gevaar en welke hebben de grootste impact?

In deze Risk Barometer 2019 worden de top 10 risico’s genoemd. De nummers 4 t/m 10 zijn:

4. Wijziging in wet – en regelgeving
5. Marktontwikkelingen
6. Brand en explosies
7. Nieuwe technologieën
8. Klimaatveranderingen
9. Reputatieschade
10. Te kort aan goed geschoold personeel

Over al deze risico’s kan ik iets zeggen, maar de top drie vind ik zeer interessant, deze zal ik kort toelichten.
Op 3 staat het risico van een natuurramp. Dit is een risico waar we in Nederland (nog) niet veel mee te maken hebben, op de aardbevingen in Groningen na uiteraard. Wel hebben we steeds meer te maken met het risico van klimaatveranderingen (risico 8). Denk bijvoorbeeld aan de hevige regenval en de extreme hitte afgelopen zomer.

Wat mij verbaasd is dat op een gedeelde eerste plaats cybercriminaliteit en bedrijfsstilstand staan. Blijkbaar wordt het risico van cybercriminaliteit als een zeer groot risico gezien onder de ondervraagden. Het vreemde is dat wanneer ik met mijn klanten spreek over dit risico, zij dit meestal niet als een risico zien. Ik heb het idee dat veel ondernemers niet voldoende bewust zijn van het risico. Want dat dit een enorm risico is voor vrijwel alle ondernemers staat als een paal boven water!

Het is niet de vraag of je er een keertje mee te maken krijgt, maar het is de vraag WANNEER?

We kunnen er allemaal mee te maken krijgen, onderschat het risico dus niet. Wil je er meer over weten? Ik vertel je er graag meer over, met name over de maatregelen die je kan treffen om de gevolgen van het risico buiten de deur te houden.

Het andere nummer 1 risico, bedrijfsstilstand, is inderdaad een risico dat veel impact kan hebben op de continuïteit van jouw bedrijf. Denk aan een goed lopend restaurant dat enkele maanden dicht moet na een brand of een winkel dat dicht moet nadat de volledige winkel blank heeft gestaan. Zo maar een paar simpele, maar veel voorkomende voorbeelden.
Het omzetverlies dat deze bedrijven lijdt is simpel te verzekeren door middel van de bedrijfsschadeverzekering. Heb je een onderneming dat afhankelijk is van een locatie, bedrijfspand, zorg er voor dat je dit risico afdekt met een verzekering.

Zoals je leest is er voldoende te vertellen over de verschillende risico’s binnen een bedrijf, dat doe ik dan ook graag.

Wil je meer weten, maak een afspraak! Email kan barbara@nouveauconsultancy.nl of bellen naar 0180-820264