Veel RI&E’s zullen op korte termijn aangepast moeten worden vanwege met COVID-19, de Inspectie SZW heeft aangegeven hierop te gaan controleren. Sinds maart 2020 zijn er coronamaatregelen opgesteld, waaronder de anderhalve meter afstand, het thuisblijven bij symptomen van COVID-19 en diverse hygiënemaatregelen. Maar wat betekent dit voor uw bedrijf? En hoe kunt u dit het beste aanpakken? Nouveau Consultancy heeft samen met AdXpert een checklist voor u opgesteld.

De Arbowet verplicht werkgevers zorg te dragen voor veilig en gezond werk. Hieronder valt ook de RI&E, waarin werkgever inventariseert welke risico’s er op de werkvloer aanwezig zijn en hoe deze door het bedrijf zullen worden aangepakt. Uw Arbobeleid binnen uw bedrijf valt of staat met een zorgvuldig opgestelde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

Op grond van de Arbowet, houdt de Inspectie SZW toezicht op ongezonde en onveilige situaties op de werkvloer. Wanneer deze wetgeving niet wordt nageleefd, kan de Inspectie SZW handhavend optreden. Ook in ongezonde en onveilige situaties als gevolg van het risico op besmetting met COVID-19 door een incorrecte arbeidshygiënische strategie wordt handhavend opgetreden, wordt sinds kort vermeld op de Inspectie SZW website. Wanneer een bedrijf de verplichting voor veilig en gezond werk niet nakomt, kan dit leiden tot bestuurlijke maatregelen zoals een boete.

De COVID-19 pandemie stelt de werkgever voor nieuwe uitdagingen die in de R.I.&E. in een aanvulling dienen te worden beschreven. Het gaat daarbij om de concrete maatregelen die de werkgever genomen heeft om de werknemers en derden te beschermen tegen COVID-19.

ADXpert en Nouveau Consultancy ontzorgen u graag in deze verplichte procedure. Onze experts hebben een uitgebreide checklist opgesteld en geven u hierin graag advies.

Onze uitgebreide COVID-19 RI&E-checklist ook ontvangen? Mail naar info@nouveauconsultancy.nl en we zullen u de lijst toesturen.