Er gaan steeds vaker geluiden op dat er vanuit de overheid een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zou moeten komen voor alle ZZP – ers van Nederland.
Zelfs werkgeversvereniging AWVN heeft zich hier nu over uitgesproken en zij zijn voor een dergelijke verplichte verzekering.
De directeur van AWVN geeft aan dat het aantal onverzekerden in Nederland een tikkende tijdbom is en dat moeten we niet willen.

Ik vraag me af of deze werkgeversvereniging ook niet een klein beetje uit eigen belang deze verplichte verzekering wenst in te voeren. ZZP – ers wie structureel voor een opdrachtgever werken lopen het gevaar bij ziekte gezien te worden als werknemer, waardoor de opdrachtgever ineens werkgever is en het risico van loondoorbetaling loopt.

Maar even terug naar 2004. In augustus 2004 is de WAZ (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen) afgeschaft. Is hier niet een goede reden voor geweest? De afschaffing was enerzijds een besparing voor de overheid en anderzijds waren de ondernemers er maar wat blij mee.
Er hing een behoorlijk hoog prijskaartje aan de WAZ en er stond een relatief lage uitkering tegenover.

De overheid was ook van mening dat ondernemers vrijheid moesten krijgen in het wel of niet willen verzekeren van de financiƫle gevolgen van arbeidsongeschiktheid. En ik denk zeker dat de meeste ondernemers hier inderdaad heel goed toe in staat zijn, zijn zij niet voor niets ondernemer geworden?

Helaas leeft nog steeds het idee dat de premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekering schreeuwend duur zijn, maar ik denk dat je deze kosten als bijkomende bedrijfskosten moet zien. Kosten die nu eenmaal bij het ondernemerschap horen en medebepalend zijn voor jouw kostprijs.
Een werkgever berekent de kosten van zijn personeel, dus ook de kosten en het risico van ziekte van dit personeel, ook door in zijn kostprijs, waarom de ondernemer dan niet?

Kortom, een verplichte verzekering werpt alleen maar weer tegenwerkingen op. Laat je als ondernemer eens goed informeren door een inkomensadviseur en dan zal je zien dat er echt wel goede oplossingen zijn tegen betaalbare premies.