Sinds een aantal jaren is Barbara Stoopman Register Risicomanager. De rol van risicoadviseur combineert zij met haar rol als assurantieadviseur.
Risicomanagement gaat namelijk verder dan alleen het adviseren van de juiste verzekeringen.
Maar wat bedoelen we nu eigenlijk met de term risicomanagement?
Eerlijk gezegd kunnen we daar niet een eenduidig antwoord op geven. Risicomanagement kan op verschillende manieren worden uitgevoerd, van heel smal en specialistisch tot zeer breed en generiek.
Barbara zet hem met name heel breed in. Zij spreekt met de ondernemer over de risico’s die de continu├»teit van zijn of haar onderneming in gevaar kunnen brengen. Hoe ga je als ondernemer om met deze risico’s?
Dat is de vraag waarop gezamenlijk een antwoord gevonden zal worden.┬áVanuit haar rol signaleert Barbara risico’s en zal zij de ondernemer adviseren maatregelen te treffen. Hierin treedt zij op als projectmanager waarin zij daar waar nodig andere specialisten inzet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een arbeidsdeskundige voor het uitvoeren van de RI&E (risico-inventarisatie en – evaluatie) of het doorsturen naar de notaris voor de advisering rondom het opzetten van een BV vanuit een eenmanszaak.
Kortom, zie de risicomanager als projectleider die zelf vervolgens ook de brug legt naar assurantieadvies en de ondernemer adviseert in het wel of niet afsluiten van risicobeperkende verzekeringen.

Wilt u wellicht meer weten over risicomanagement en wat dit voor uw onderneming kan betekenen? Mail naar info@nouveauconsultancy.nl of bel naar 0180-820264