Broodfonds versus volwaardige arbeidsongeschiktheidsverzekering

In mijn praktijk van risicomanager en inkomensadviseur kom ik steeds vaker zelfstandigen tegen die kiezen voor het Broodfonds of overwegen voor dit fonds te kiezen.
Al een paar keer heb ik deze ondernemers geholpen met het maken van de juiste beslissing.

Niet iedere situatie is gelijk, iedere ondernemer staat anders in het nemen van risico’s en zo zijn er nog meer factoren waarop een keuze gemaakt zal worden en daarbij helpen wij deze ondernemers graag.

Doordat de term Broodfonds de laatste tijd veel terugkomt in mijn netwerk voel ik mij genoodzaakt iets meer over dit fonds te vertellen en met name de verschillen te benoemen tussen het Broodfonds en een volwaardige AOV.

Onderstaand geef ik je een aantal verschillen weer, waar ik later verder op in zal gaan.

Item Broodfonds AOV
Anonimiteit nee ja
Uitkeringsgarantie Dit gebeurt op basis van garanties uit de
vertrouwen en alleen als polis en er is altijd
er voldoende geld in de voldoende geld.
pot zit
Hulp bij re-integratie nee ja
Ondersteuning bij ziekte nee ja
Premie niet aftrekbaar aftrekbaar
Uitkeringsduur max. 2 jaar max. tot eindleeftijd
Zwangerschapsdekking nee ja
Uitkeringshoogte beperkt keuze voor hogere bedragen

Het Broodfonds werkt volledig op basis van vertrouwen en dit in een maatschappij waar we steeds individualistischer worden. Een AOV is op jouw eigen naam gesloten en daar ben je niet afhankelijk van anderen, ook heb je daar zekerheid dat er bij arbeidsongeschiktheid een uitkering gedaan zal worden. Dit laatste is nog maar de vraag wanneer je deelneemt in een Broodfonds, want wat als er meerdere ondernemers tegelijk arbeidsongeschikt raken? Is er dan wel voldoende geld aanwezig?

In een dergelijke situatie is er sprake van een DROOG Broodfonds!

Naast een vergoeding van jouw inkomen zal een verzekeraar kosten maken om jou te begeleiden tijdens het proces van ziekten. Denk hierbij ook aan bijvoorbeeld omscholingskosten. Op deze manier kan je als ondernemer vaak sneller weer aan de slag. Het Broodfonds durft te zeggen dat de meeste ondernemers binnen twee jaar weer terug aan het werk zijn. Ik vraag mij serieus af of ze ook rekening houden met de ernstige ziektes waar we in deze welvaartsmaatschappij steeds vaker mee te maken krijgen. En wie gaat de zieke ondernemer begeleiden terug naar zijn of haar werk? Het Broodfonds zal dit niet doen in ieder geval!

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering duur?

Helaas hoor ik nog te vaak: “nee ik ben niet verzekerd, ik heb gehoord dat de premies veel te hoog zijn”
Ik ga niet zeggen dat het een goedkope verzekering is, maar ik ga wel zeggen dat je heel veel meer waar voor je geld krijgt dan bij de inleg op een Broodfonds.
Denk alleen maar aan de veel langere uitkeringsduur, in de meeste beroepen zelfs tot de AOW-leeftijd. De betaalde premie op een arbeidsongeschiktheidsverzekering is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, de inleg op een Broodfonds is niet aftrekbaar.

Twee jaar ziek, en wat dan?

Aansluitend op het Broodfonds is het mogelijk een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten met een wachttijd van twee jaar. Mocht je ervoor kiezen toch voor het Broodfonds te gaan, wees wijs, sluit deze polis af. Nogmaals wij zien in de praktijk te veel ondernemers die bij ziekte nergens meer een beroep op kunnen doen!

Kortom, deze twee vormen van het beperken van financiële problemen bij arbeidsongeschiktheid zijn in niets met elkaar te vergelijken. Het is van groot belang dat je je laat adviseren door een inkomensadviseur voordat je de beslissing neemt om je aan te sluiten bij een dergelijke Broodfonds.

Doe er je voordeel mee!