Wel of niet een Anw-hiaatverzekering?

Dit is een vraag die veel werkgevers en werknemers zichzelf stellen. Lees in dit artikel voor wie deze verzekering zinvol kan zijn en waarom.

Een werknemer die overlijdt. Het heeft vaak ingrijpende gevolgen voor de nabestaanden. Het inkomensverlies kan in zo’n geval best groot zijn, maar in de praktijk zien we vaak dat werknemers zich hier niet van bewust zijn.’

Het inkomensverlies kan ontstaan door het zogenoemde Anw-hiaat. Daarvan is sprake als de achterblijvende partner een lagere of geen Anw-uitkering krijgt van de overheid. De nabestaanden kunnen er vervolgens financieel behoorlijk op achteruitgaan. Een ANW-hiaatverzekering vangt dit inkomensverlies op.

Belangrijke financiële dekking voor werknemers

Een Anw-hiaatverzekering kan in de eerste plaats zinvol zijn voor werknemers die geen of slechts een beperkt recht hebben op een Anw-uitkering van de overheid. Deze verzekering is voor hen namelijk een belangrijke financiële dekking bij overlijden. Want de achterblijvende partner krijgt lang niet altijd een (volledige) Anw-uitkering van de overheid.

De partner heeft alleen recht op een Anw-uitkering van de overheid in de volgende drie situaties:

  1. De partner is geboren voor 1950.
  2. De partner verzorgt minstens één kind onder de 18, of is zwanger.
  3. De partner is voor 45 procent of meer arbeidsongeschikt.

Op basis van het inkomen van de partner kan de Anw-uitkering bovendien lager uitvallen of zelfs helemaal worden gekort. Het laatste gebeurt al vanaf een inkomen dat ligt op het minimumloon.

Een eventueel partnerpensioen van de werkgever kan dit inkomensverlies niet helemaal opvangen. Een partnerpensioen houdt namelijk rekening met een Anw-uitkering van de overheid. Daarbij wordt alleen het gedeelte bovenop die uitkering verzekerd.

Een Anw-hiaatverzekering kan daarom financieel gezien zelfs nog belangrijker zijn dan een partnerpensioen. Hiermee ontvangt de partner een tijdelijke uitkering tot aan de huidige AOW-leeftijd.

Plus op de arbeidsvoorwaarden voor de werkgever

Een Anw-hiaatverzekering kan ook zinvol zijn voor de werkgever. Deze verzekering is namelijk een plus op de arbeidsvoorwaarden. Je kunt je hiermee onderscheiden ten opzichte van andere werkgevers die dit niet aanbieden. Helemaal als je toekomstige werknemers laat zien dat het gaat om een belangrijke dekking bij overlijden.

Het is het goed om te weten dat je een Anw-hiaatverzekering geheel of gedeeltelijk door je werknemers kunt laten betalen. Zij krijgen dan de optie om vrijwillig deel te nemen tegen een aantrekkelijke premie. Daarmee bied je een waardevolle arbeidsvoorwaarde, zonder dat je daarvoor als werkgever diep in de buidel hoeft te tasten.
Meer informatie of weten hoe u dit voor uw personeel kan regelen? Bel met ons kantoor
0180-820264 of mail aan info@nouveauconsultancy.nl