Beste ondernemer,

Op dit moment bent u financieel verantwoordelijk voor werknemers in vaste dienst wanneer zij ziek en/of arbeidsongeschikt worden. Voor (ex) werknemers met een tijdelijk contract bent u uitsluitend financieel verantwoordelijk gedurende de contractsperiode. Na die periode neemt het UWV de (loon) doorbetaling over middels de Ziektewet.

Op 2 oktober jl. is in de Eerste Kamer akkoord gegeven aan het wetsvoorstel om werkgevers ook financieel verantwoordelijk te maken voor (ex)werknemers met een tijdelijk contract wanneer die door ziekte in de Ziektewet komen.

De overheid wil de kosten terugdringen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van ex-werknemers die bij ziekte geen recht hebben op loondoorbetaling van hun ( voormalig) werkgever. (zogenaamde vangnetters zonder werkgever)

Het gaat hier vooral om zieke WW-ers, uitzendkrachten en werknemers met een contract voor bepaalde tijd dat afloopt tijdens de ziekteperiode. De geplande ingangsdatum van deze wet is gesteld op 1-1-2014. De confrontatie met de schadelast die dan voor u als werkgever toegerekend zal worden is over de medewerkers die vanaf 1-1-2012 bij u ziek uit dienst zijn gegaan met een tijdelijk contract.

Wat kunt u nu al doen?

Raadzaam is om door een goede administratie /registratie goed bij te houden welke werknemers, waarvan contract ontbonden is of niet verlengd is, per 1-1-2012 de dienst hebben verlaten.

 Wat kunt u van ons verwachten?

Wij zullen u op de hoogte houden over de veranderingen welke er aan komen en wij zullen met een Personeel Advies Plan komen waarmee wij u graag van dienst zijn om de consequenties van de maatregelen voor uw bedrijf in kaart te brengen.
Hebt u nog vragen over dit onderwerp of over andere onderwerpen aangaande Employee Benefits contact ons dan via telefoonnummer 0180-820264 of email info@nouveauconsultancy.nl