Ik kom vrijwel dagelijks bij ondernemers wie druk aan het ondernemen zijn, maar niet voldoende stil staan bij welke risico’s hun bedrijf maar ook zij zelf als ondernemer lopen.
Welke risico’s loopt je bedrijf? Welke gevaren liggen er op de loer welke je financieel onderuit kunnen halen? Welke risico’s brengt het aannemen van personeel met zich mee?

Kortom, allerlei vraagstukken waar ik graag met de ondernemer bij stil sta.
Vanuit mijn rol als risicoadviseur breng ik deze risico’s samen met de ondernemer in kaart en maak ik een riscioadvies. Aan de hand daarvan ga ik met de ondernemer in gesprek om te bespreken hoe hij/zij de risico’s kan tackelen. Sommige risico’s horen bij het ondernemerschap, andere kunnen heel goed geminimaliseerd worden door andere keuzes te maken binnen het bedrijf en weer andere risico’s kunnen we bij een verzekeraar onder brengen.

Een goed voorbeeld van simpel risicomanagement kwamen we afgelopen week tegen.
Hoeveel mensen laten de oplader van telefoon of tablet niet in het stopcontact zitten zonder dat deze aan de telefoon of tablet is aangesloten? Hebt u enig idee hoe groot de kans op brand is vervolgens?
Bovenstaande foto werd gemaakt bij een MKB-relatie, waar de telefoonoplader in het stopcontact voor brand heeft gezorgd. Natuurlijk had de betreffende ondernemer een brandverzekering, maar het voorkomen van een brand is altijd beter dan het claimen van een schade bij de verzekeraar.

De visie van ons kantoor is: Verzekeren kan altijd nog!
Verzekeren is namelijk één van de vele manieren om risico’s af te dekken, maar zeker niet altijd de beste manier.

Wij adviseren onze relaties vanuit het risicomanagement. De definitie van risico wordt als volgt verwoord:  de kans dat een potentieel gevaar resulteert in een daadwerkelijk incident en de ernst van het letsel of de schade die dit tot gevolg heeft. Dit kan ook financiële schade zijn.

Deze nieuwe manier van assurantieadvies noemen wij Het Nieuwe Verzekeren. We werken volledig provisievrij, waardoor we geen (hoge) beloningen meer van verzekeraars ontvangen en daardoor zeer open, eerlijk en transparant kunnen adviseren. Onze relaties betalen onze dienstverlening door middel van een fee en/of service abonnement.
Op deze manier kunnen we vaak veel voordeliger adviseren en wordt er veel meer vanuit de belangen van de ondernemer gehandeld.

Bent u benieuwd naar de risico’s van u en uw bedrijf? We maken graag een afspraak met u. Het eerste kennismakingsgesprek zien wij als onze investering in u.